Our Services

in stoc
WM8112SN
Servicii de Investigații • Investigații economico-financiare; • Investigarea fraudelor, litigii; • Audit investigativ; • Due-dilligence investigativ; • Istoric personal; • Investigații de risc în afaceri
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM4524AJ
DREPT PENAL INTERN ȘI INTERNAȚIONAL • Asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (Poliție, Parchet) și în fața instanțelor judecătorești de orice grad; • Redactarea de plângeri, denunțuri(eu l-aș scoate) , memorii, alte cereri; • Asistarea și reprezentarea clienților cercetați pentru fraudă financiară, luare de mită sau încălcări ale normelor de concurență și mediu; • Asistarea și reprezentarea clienților în cazuri de corupție internațională, de înghețare a activelor și în investigații multijurisdicționale; • Asistarea și reprezentarea clienților în cazuri de extrădare; • Asistarea...
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM4432BS
COMERCIAL, BANCAR ȘI FINANCIAR • Consilierea grupurilor de firme cu privire la activitatea de business, reorganizare și transferul părților sociale în interiorulgrupului, • Asistarea companiilor bancare cu privire la achiziția, integrarea în grup și supravegherea micronanțărilor din România, • Asistarea companiilor din domeniul asigurărilor, în activitatea de business curentă, incluzând aspecte comerciale, administrative, în materie de dreptul muncii și pretenții, litigii complexe în domeniul asigurărilor și reasigurărilor, • Asistarea companiilor în situația reorganizării prin divizarea activităților și/sau fuzionarea cu...
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM1291SB
DREPTUL MUNCII • Consilierea și asistarea companiilor cu privire la aspecte legale generale privind dreptul muncii: - Probleme legate de angajări, detașări, - Protecția datelor cu caracter personal, - Reducerea personalului și încetarea contractelor de muncă ale angajaților, - Negocieri ale pachetelor salariale, inclusiv beneficii ale salariaților cu funcții de conducere, - Restructurarea sistemelor de management și de personal în cazul relocării în afara țării a angajaților cu funcții de conducere, - Acorduri de negociere colectivă și litigii de muncă. • Consilierea, asistarea/reprezentarea...
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM6460JN
Consultanta si reprezentare in vederea obţinerii vizelor în conformitate cu Legea imigrării şi a Cetăţeniei: - vize de sedere de lunga sau de scruta durata, - avize si permise de munca, - orice alte tipuri de vize Vize si Permise • Recuperare taxă auto de primă înmatriculare • Viză de lungă ședere pentru angajare în muncă • Viză de lungă ședere pentru desfășurarea de activități comerciale • Viză de lungă ședere pentru alte scopuri • Viză de lungă ședere pentru străinii membri de familie ai cetățenilor români • Viză de lungă ședere pentru reîntregirea familiei • Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale •...
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM9748NG
DREPT CIVIL • consultanță juridică; • acțiuni și cereri în justiție de orice fel în concordanță cu noile modicări legislative; • revendicare imobiliară și mobiliară; • garanție pentru evicțiune; • simulație; • rezoluțiunea și rezilierea contractelor; • răspundere civilă delictuală și contractuală; • acțiuni în nulitatea actelor; • acțiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; • acțiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune și accesiune; • acțiuni în pretenții; • recuperări de creanțe; • ieșiri din indiviziune; • contravenții; • recunoașterea hotărârilor străine pe teritoriul României; • măsuri...
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]
in stoc
WM2462CN
 IMOBILIAR • Asistarea companiilor în dezvoltarea proiectelor imobiliare, proiecte de retail, vânzări de apartamente și spații comerciale, • Asistare în domeniul exproprierilor pentru cazuri de utilitate publică, cumpărarea terenurilor, revizuirea titlurilor de proprietate, • Consilierea și asistarea companiilor în negocierea, încheierea și executarea contractelor de închiriere și sub-închiriere.
Tip de serviciu: Servicii juridice
Țară: România
Regiunea / Districtul: Bucureşti
Zona de servicii / Provincia:: Bucureşti
[Contactati-ne pentru un pret]